Initiatorcursus  - 11.12.2015

De cursus gaat door in avondonderwijs van 5 maart tot en met 4 juni (examen inbegrepen). 
Meer info kan u verkrijgen via sofie.journee@bloso.be of tess@hoftercouter.be!